Det består av en cirkelformad megalits stensättning omgiven av en ringgrav.