Redan vid slutet av 1100-talet fanns här ett lärdomscenter