På guldmarknaderna glittrar det av mycket mörkt guld som innehåller nickel.