Överallt är det öken. Allt som byggnationer sker på sand.