Silhuett av Dubai från motorvägen. Vägnätet var väl utbyggt