Alla måste ta av skorna samt bära heltäckande kläder. Kvinnorna måste även täcka huvudet