Dadlar har varit en viktig föda. Mannen skördar dadlar.