Resa Dubai

När man reser i Dubai har man svårt att förstå att allt man ser av otroliga byggnadsverk är skapat sedan början av 1960-talet. I slutet av 1950-talet levde människorna fortarade som nomader i sina tält i öknen. Idag är det i det närmaste omöjligt att fotografera utan att få med byggnadskranar och byggnadsställningar. Energiåtgången i landet gör det nästan lika svårt att värja sig från kraftledningar. År 2020 kommer det dock att göras ett uppehåll i all byggnation under ett år. Alla skyskrapor som sedan byggs ska till 80 procent kunna försörjas med solenergi.