På sockerplantagerna fanns ofta ett högt torn bl a för att kunna upptäcka slavar som försökte rymma