Kullerstensgata i Trinidad med försänkning i mitten så avloppsvatten mm rinner iväg