Arkitekturen i Trinidad är den bäst bevarade i hela Latinamerika. Trinidad grundades 1514.