Vinalesdalen omges av imponerande klippformationer. Många av dessa innehåller grottor. Här vandrar vi in i en av dem