Skola i Trinidad. Det är skolplikt tills eleverna fyller 16 år och skolgången är gratis.