På detta torg i Trinidad såldes slavarna. Omkring en miljon slavars fördes från Afrika till Kuba.