Här bodde 10-12 slavar. 100 slavar arbetade i plantagen och 20 slavar hjälpte till inne i plantageägarens hus