Här sattes ett projekt igång 1968 för att återplantera den skog som de många årens kaffeodlingar utarmat