Interiör från universitetet. Här finns 15 fakulteter och14 forskningscenter.