Denna restaurang var tidigare ett tryckeri och många maskiner har sparats.