Torget La Plaza Vieja som anlades 1559 har nu restaurerats till sitt ursprungliga skick. På torget var det elevledda gymnastiklektioner.