I Antalyas hamn finns många piratbåtar som turisterna kunde åka ut med