Vi rastar vid en Sarah ( en plats där kamelkaravanerna rastade och sov tryggt)