Detta gjorde att de kunde köra bilen med släpkärran så att föraren kunde landa korgen direkt på släpet.