Föraren hade hela tiden kontakt med sina kompanjoner på marken.