Blå moskén byggdes av Sultanen Ahmed 1616. Den har sex minareter.