En stor rund sten rullades för öppningen. den var omöjlig att forsera.