Vi passerar en krydd- och bönmarknad på väg mot Ankara.