Topkapipalatset, 70 hektar stort, innehöll moske, bageri, myntverk,stort harem.Sultanen Mehmets II:s palats från 1400 talet.