Blå Moskén består av 30 kupoler och små torn. Huvudkupolen är 43 m hög och bärs upp av 4 pelare kallade elefantfötter.