Erosionen har skapat många olika stenformationer i Kappadokien