Ett antal grottor blev också boplats för munkar som här bildade ett kloster