På Vesuvius sluttning odlas det vindruvor i de vulkaniska stenmassorna.