Domkyrkan med Paradisklostret i Amalfi ligger på toppen av en trappa. Kyrkan är från 800-talet.