Axel Munthes villa är idag museum och gästhem för svenska forskare och kulturarbetare.