Axel Munthe var en populär person. Han vårdade öns fattiga utan att ta betalt.