Mest känt från Villa Cimbrone är denna "Terrace of Infinity" med marmorbyster från 1800-talet.