De flesta terasserna har byggts av mängder av stenar.