Från många hotell/hus finns små slingrande stigar ner till havet.