Denna allé kantas av terracottavaser och bronsstatyer från 1800-talet.