Ett flertal uppbyggnadsarbeten pågick när Vesuvius begravde Pompeji. Det var bl a efter jordbävningen 62 e Kr.