En stor samling föremål har grävts fram. De mest värdefulla förvaras på museer