140 meter pem-slang har placerats på taket av huset. Tanken är att den med hjälp av solen ska värma upp Lotusdammen.