Efter en färglös vinter är vårstjärna oemotstådlig.