Något senare är de utslagna och bildar ett vackert blickfång.