Träställningen til vänster är stöd för en klätterros.