Eldkrassen hamnade här av misstag och har nu tagit över ett klot av buxbom.