Här i gränsen mot grannen växer Shersmin, Plymspirea och Paradisbuske. Nävan är Kungsnäva och i bakgrunden Rosenrobinia.