Vi är nu framme vid bäcken som rinner mellan dammarna på framsidan.