Bilder solen

Glommen på västkusten

Glommen på västkusten

Glommen på västkusten

Glommen på västkusten

Hundskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Island

Medelhavet i Italien

Portugal

Portugal

Storkläppen i Tjust skärgård norr om Västervik

Storkläppens fyr i Tjust skärgård norr om Västervik

Hundskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Hundskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgårdFlatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgårdFlatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Rönnskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Rönnskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Storkläppens fyr i Tjust skärgård norr om Västervik

Storkläppens fyr i Tjust skärgård norr om Västervik

Storkläppens fyr i Tjust skärgård norr om Västervik

Liten björk på rönnskär i Tjust skärgård norr om västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Norrbotten

Rönnskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Rönnskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Storkläppen i Tjust skärgård norr om Västervik

Storkläppen i Tjust skärgård norr om Västervik

Storkläppen i Tjust skärgård norr om Västervik

Kranen som användes för ta emot förnödenheter och ved på Storkläppens fyr

Tidig morgon i Ytterby på Stora Askö i Tjust skärgård

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Stockholm

Hundskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Hundskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Hundskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Hundskär i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Flatvarp i Tjust skärgård norr om Västervik

Jag tar gärna båten ut till någon ö i skärgården, en tidig morgon, för att njuta av solen när den kommer upp över horisonten.