Vi köpte sommarhuset på hösten 1990 och bilderna visar med all tydlig önskvärdhet att odlingsbetingelserna var i det närmaste obefintliga.

Jag har alltid varit barnsligt förtjust i vatten och det kändes därför naturligt att började med en damm. Dammens placering blev på baksidan av huset, intill altanen, för att vi skulle kunna njuta av den från huset. Eftersom det var berg kallade vi på en bergsprängare som sprängde ett hål i berget.

Runt dammen växte så småningom rabatter fram och detta spred sig sedermera över hela tomten. Nya dammar tillkom liksom rabatter.  

Med fyra glittrande vattenspeglar och porlande ljud från bäckar och vattenfall skänker vatten den känsla som jag gärna vill förmedla med trädgården. Den härliga grönskan ger på många platser en känsla av djungeln något som också känns positivt i trädgården.

Vi räknar med att vi spridit ut cirka 40-45 billass med jord eller cirka 350 kubikmeter. Eftersom tomten är ganska kuperad är stora delar av jorden utburen med hinkar.

För att förbättra jorden och göra den mera mullrik har vi de senaste åren fyllt på med cirka 120 säckar kogödsel varje år.